ManagedCompiler.Prefer32Bit Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví atribut Prefer32Bit.Gets or sets the Prefer32Bit attribute.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool Prefer32Bit { bool get(); void set(bool value); };
public bool Prefer32Bit { get; set; }
member this.Prefer32Bit : bool with get, set
Public Property Prefer32Bit As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Atribut Prefer32BitThe Prefer32Bit attribute.

Platí pro