ToolTaskExtension.GenerateResponseFileCommands Metoda

Definice

Vrátí přepínač příkazového řádku používaný spustitelným souborem nástroje k určení souboru odpovědí, který bude volán pouze v případě, že úloha vrátila neprázdný řetězec z GetResponseFileCommands, který je volán po ValidateParameters, SkipTaskExecution a GetResponseFileCommandsReturns the command line switch used by the tool executable to specify the response file Will only be called if the task returned a non empty string from GetResponseFileCommands Called after ValidateParameters, SkipTaskExecution and GetResponseFileCommands

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected:
 override System::String ^ GenerateResponseFileCommands();
protected override string GenerateResponseFileCommands ();
override this.GenerateResponseFileCommands : unit -> string
Protected Overrides Function GenerateResponseFileCommands () As String

Návraty

String

Platí pro