MergeLocalizationDirectives.Execute Metoda

Definice

Spustí úlohu.Executes a task.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 override bool Execute();
public override bool Execute ();
override this.Execute : unit -> bool
Public Overrides Function Execute () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud se úloha úspěšně spustila; v opačném případě false .true if the task executed successfully; otherwise, false.

Platí pro