Microsoft.Build.Tasks.Windows Obor názvů

Obsahuje implementaci všech úkolů dodávaných s nástrojem MSBuild. Contains the implementation of all tasks shipping with MSBuild. Typy v tomto oboru názvů podporují infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a nejsou určeny pro použití přímo v kódu. The types in this namespace support the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and are not intended to be used directly from your code.

Třídy

FileClassifier

Implementuje úlohu třídění .Implements the FileClassifier task. K vytvoření a spuštění této úlohy použijte element klasifikátoru v souboru projektu.Use the FileClassifier element in your project file to create and execute this task. Informace o použití a parametrech naleznete v tématu klasifikátor.For usage and parameter information, see FileClassifier.

GenerateTemporaryTargetAssembly

Implementuje úlohu GenerateTemporaryTargetAssembly – .Implements the GenerateTemporaryTargetAssembly task. K vytvoření a spuštění této úlohy použijte element GenerateTemporaryTargetAssembly – v souboru projektu.Use the GenerateTemporaryTargetAssembly element in your project file to create and execute this task. Informace o použití a parametrech naleznete v tématu GenerateTemporaryTargetAssembly –.For usage and parameter information, see GenerateTemporaryTargetAssembly.

GetWinFXPath

Implementuje úlohu GetWinFXPath – .Implements the GetWinFXPath task. K vytvoření a spuštění této úlohy použijte element GetWinFXPath – v souboru projektu.Use the GetWinFXPath element in your project file to create and execute this task. Informace o použití a parametrech naleznete v tématu GetWinFXPath –.For usage and parameter information, see GetWinFXPath.

MarkupCompilePass1

Implementuje úlohu MarkupCompilePass1 .Implements the MarkupCompilePass1 task. K vytvoření a spuštění této úlohy použijte element MarkupCompilePass1 v souboru projektu.Use the MarkupCompilePass1 element in your project file to create and execute this task. Informace o použití a parametrech naleznete v tématu MarkupCompilePass1.For usage and parameter information, see MarkupCompilePass1.

MarkupCompilePass2

Implementuje úlohu MarkupCompilePass2 – .Implements the MarkupCompilePass2 task. K vytvoření a spuštění této úlohy použijte element MarkupCompilePass2 – v souboru projektu.Use the MarkupCompilePass2 element in your project file to create and execute this task. Informace o použití a parametrech naleznete v tématu MarkupCompilePass2 –.For usage and parameter information, see MarkupCompilePass2.

MergeLocalizationDirectives

Implementuje úlohu MergeLocalizationDirectives – .Implements the MergeLocalizationDirectives task. K vytvoření a spuštění této úlohy použijte element MergeLocalizationDirectives – v souboru projektu.Use the MergeLocalizationDirectives element in your project file to create and execute this task. Informace o použití a parametrech naleznete v tématu MergeLocalizationDirectives –.For usage and parameter information, see MergeLocalizationDirectives.

ResourcesGenerator

Implementuje úlohu ResourcesGenerator – .Implements the ResourcesGenerator task. K vytvoření a spuštění této úlohy použijte element ResourcesGenerator – v souboru projektu.Use the ResourcesGenerator element in your project file to create and execute this task. Informace o použití a parametrech naleznete v tématu ResourcesGenerator –.For usage and parameter information, see ResourcesGenerator.

UidManager

Implementuje úlohu UidManager .Implements the UidManager task. K vytvoření a spuštění této úlohy použijte element UidManager v souboru projektu.Use the UidManager element in your project file to create and execute this task. Informace o použití a parametrech naleznete v tématu UidManager.For usage and parameter information, see UidManager.

UpdateManifestForBrowserApplication

Implementuje úlohu UpdateManifestForBrowserApplication – .Implements the UpdateManifestForBrowserApplication task. K vytvoření a spuštění této úlohy použijte element UpdateManifestForBrowserApplication – v souboru projektu.Use the UpdateManifestForBrowserApplication element in your project file to create and execute this task. Informace o použití a parametrech naleznete v tématu UpdateManifestForBrowserApplication –.For usage and parameter information, see UpdateManifestForBrowserApplication.