WriteLinesToFile Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci WriteLinesToFile třídy.Initializes a new instance of the WriteLinesToFile class.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 WriteLinesToFile();
public WriteLinesToFile ();
Public Sub New ()

Platí pro