ToolTask.LogStandardErrorAsError Vlastnost

Definice

Měly by se všechny zprávy přijaté do standardního streamu chyb zaprotokolovat jako chyby.Should ALL messages received on the standard error stream be logged as errors.

public:
 property bool LogStandardErrorAsError { bool get(); void set(bool value); };
public bool LogStandardErrorAsError { get; set; }
member this.LogStandardErrorAsError : bool with get, set
Public Property LogStandardErrorAsError As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Platí pro