ToolTask.StandardOutputImportance Vlastnost

Definice

Parametr úlohy: důležitost, se kterou se má protokolovat text z standardního výstupního proudu.Task Parameter: Importance with which to log text from the standard out stream.

public:
 property System::String ^ StandardOutputImportance { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string StandardOutputImportance { get; set; }
member this.StandardOutputImportance : string with get, set
Public Property StandardOutputImportance As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro