ToolTask.StandardOutputImportanceToUse Vlastnost

Definice

Skutečná důležitost, se kterou se budou protokolovat standardní zprávy.The actual importance at which standard out messages will be logged.

protected:
 property Microsoft::Build::Framework::MessageImportance StandardOutputImportanceToUse { Microsoft::Build::Framework::MessageImportance get(); };
protected Microsoft.Build.Framework.MessageImportance StandardOutputImportanceToUse { get; }
member this.StandardOutputImportanceToUse : Microsoft.Build.Framework.MessageImportance
Protected ReadOnly Property StandardOutputImportanceToUse As MessageImportance

Hodnota vlastnosti

MessageImportance

Skutečná důležitost, se kterou se budou protokolovat standardní zprávy.The actual importance at which standard out messages will be logged.

Platí pro