ToolTask.StandardOutputLoggingImportance Vlastnost

Definice

Důležitost, se kterou chcete protokolovat text v rámci standardního výstupního proudu.Importance with which to log text from in the standard out stream.

protected:
 virtual property Microsoft::Build::Framework::MessageImportance StandardOutputLoggingImportance { Microsoft::Build::Framework::MessageImportance get(); };
protected virtual Microsoft.Build.Framework.MessageImportance StandardOutputLoggingImportance { get; }
member this.StandardOutputLoggingImportance : Microsoft.Build.Framework.MessageImportance
Protected Overridable ReadOnly Property StandardOutputLoggingImportance As MessageImportance

Hodnota vlastnosti

MessageImportance

Rozhraní, MessageImportance které má protokolovat chyby.The MessageImportance with which to log errors.

Platí pro