ConfigurationProvider.ToString Metoda

Definice

Vygeneruje řetězec představující tento název poskytovatele a příslušné podrobnosti.Generates a string representing this provider name and relevant details.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

Název konfigurace.The configuration name.

Platí pro