PageConventionCollectionExtensions.AllowAnonymousToFolder(PageConventionCollection, String) Metoda

Definice

Umožňuje anonymní přístup ke všem stránkám v zadané složce.

public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection AllowAnonymousToFolder (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection conventions, string folderPath);
static member AllowAnonymousToFolder : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection
<Extension()>
Public Function AllowAnonymousToFolder (conventions As PageConventionCollection, folderPath As String) As PageConventionCollection

Parametry

conventions
PageConventionCollection

, PageConventionCollection která se má nakonfigurovat.

folderPath
String

Cesta ke složce.

Návraty

PageConventionCollection

Hodnota PageConventionCollection

Platí pro