PageConventionCollectionExtensions.AuthorizeAreaPage Metoda

Definice

Přetížení

AuthorizeAreaPage(PageConventionCollection, String, String)

Vyžaduje autorizaci pro stránku zadané oblasti.

AuthorizeAreaPage(PageConventionCollection, String, String, String)

Vyžaduje autorizaci pro stránku zadané oblasti se zadanou zásadou.

AuthorizeAreaPage(PageConventionCollection, String, String)

Vyžaduje autorizaci pro stránku zadané oblasti.

public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection AuthorizeAreaPage (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection conventions, string areaName, string pageName);
static member AuthorizeAreaPage : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection * string * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection
<Extension()>
Public Function AuthorizeAreaPage (conventions As PageConventionCollection, areaName As String, pageName As String) As PageConventionCollection

Parametry

conventions
PageConventionCollection

, PageConventionCollection která se má nakonfigurovat.

areaName
String

Název oblasti

pageName
String

Název stránky, například /Users/List

Název stránky je cesta k souboru bez přípony vzhledem ke kořenovému adresáři pages pro zadanou oblast. Například název stránky souboru Areas/Identity/Pages/Manage/Accounts.cshtml je /Manage/Accounts.

Návraty

PageConventionCollection

Hodnota PageConventionCollection

Platí pro

AuthorizeAreaPage(PageConventionCollection, String, String, String)

Vyžaduje autorizaci pro stránku zadané oblasti se zadanou zásadou.

public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection AuthorizeAreaPage (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection conventions, string areaName, string pageName, string policy);
static member AuthorizeAreaPage : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection * string * string * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection
<Extension()>
Public Function AuthorizeAreaPage (conventions As PageConventionCollection, areaName As String, pageName As String, policy As String) As PageConventionCollection

Parametry

conventions
PageConventionCollection

, PageConventionCollection která se má nakonfigurovat.

areaName
String

Název oblasti

pageName
String

Název stránky, například /Users/List

Název stránky je cesta k souboru bez přípony vzhledem ke kořenovému adresáři pages pro zadanou oblast. Například název stránky souboru Areas/Identity/Pages/Manage/Accounts.cshtml je /Manage/Accounts.

policy
String

Zásady autorizace.

Návraty

PageConventionCollection

Hodnota PageConventionCollection

Platí pro