PageConventionCollectionExtensions.AuthorizeFolder Metoda

Definice

Přetížení

AuthorizeFolder(PageConventionCollection, String)

Vyžaduje autorizaci pro všechny stránky v zadané složce.

AuthorizeFolder(PageConventionCollection, String, String)

Vyžaduje autorizaci pro všechny stránky v zadané složce.

AuthorizeFolder(PageConventionCollection, String)

Vyžaduje autorizaci pro všechny stránky v zadané složce.

public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection AuthorizeFolder (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection conventions, string folderPath);
static member AuthorizeFolder : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection
<Extension()>
Public Function AuthorizeFolder (conventions As PageConventionCollection, folderPath As String) As PageConventionCollection

Parametry

folderPath
String

Cesta ke složce.

Návraty

PageConventionCollection

Hodnota PageConventionCollection

Platí pro

AuthorizeFolder(PageConventionCollection, String, String)

Vyžaduje autorizaci pro všechny stránky v zadané složce.

public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection AuthorizeFolder (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection conventions, string folderPath, string policy);
static member AuthorizeFolder : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection * string * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection
<Extension()>
Public Function AuthorizeFolder (conventions As PageConventionCollection, folderPath As String, policy As String) As PageConventionCollection

Parametry

folderPath
String

Cesta ke složce.

policy
String

Zásady autorizace.

Návraty

PageConventionCollection

Hodnota PageConventionCollection

Platí pro