PageConventionCollectionExtensions.AuthorizePage Metoda

Definice

Přetížení

AuthorizePage(PageConventionCollection, String)

Vyžaduje autorizaci pro zadanou stránku.

AuthorizePage(PageConventionCollection, String, String)

Vyžaduje autorizaci se zadanou zásadou pro stránku se zadaným názvem.

AuthorizePage(PageConventionCollection, String)

Vyžaduje autorizaci pro zadanou stránku.

public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection AuthorizePage (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection conventions, string pageName);
static member AuthorizePage : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection
<Extension()>
Public Function AuthorizePage (conventions As PageConventionCollection, pageName As String) As PageConventionCollection

Parametry

conventions
PageConventionCollection

, PageConventionCollection která se má nakonfigurovat.

pageName
String

Název stránky

Návraty

PageConventionCollection

Hodnota PageConventionCollection

Platí pro

AuthorizePage(PageConventionCollection, String, String)

Vyžaduje autorizaci se zadanou zásadou pro stránku se zadaným názvem.

public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection AuthorizePage (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection conventions, string pageName, string policy);
static member AuthorizePage : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection * string * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageConventionCollection
<Extension()>
Public Function AuthorizePage (conventions As PageConventionCollection, pageName As String, policy As String) As PageConventionCollection

Parametry

conventions
PageConventionCollection

, PageConventionCollection která se má nakonfigurovat.

pageName
String

Název stránky

policy
String

Zásady autorizace.

Návraty

PageConventionCollection

Hodnota PageConventionCollection

Platí pro