HostBuilderContext Třída

Definice

Kontext obsahující společné služby v systému IHost. Některé vlastnosti mohou být null, dokud je nastavena IHost.

public ref class HostBuilderContext
public class HostBuilderContext
type HostBuilderContext = class
Public Class HostBuilderContext
Dědičnost
HostBuilderContext

Konstruktory

HostBuilderContext(IDictionary<Object,Object>)

Vlastnosti

Configuration

Obsahující IConfiguration sloučenou konfiguraci aplikace a IHostrozhraní .

HostingEnvironment

Inicializováno IHostEnvironment .IHost

Properties

Centrální umístění pro sdílení stavu mezi komponentami během procesu sestavování hostitele.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro