IHostApplicationLifetime.StopApplication Metoda

Definice

Žádosti o ukončení aktuální aplikace

public:
 void StopApplication();
public void StopApplication ();
abstract member StopApplication : unit -> unit
Public Sub StopApplication ()

Platí pro