LoggerExtensions.BeginScope(ILogger, String, Object[]) Metoda

Definice

Naformátuje zprávu a vytvoří obor.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static IDisposable ^ BeginScope(Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ logger, System::String ^ messageFormat, ... cli::array <System::Object ^> ^ args);
public static IDisposable BeginScope (this Microsoft.Extensions.Logging.ILogger logger, string messageFormat, params object[] args);
public static IDisposable BeginScope (this Microsoft.Extensions.Logging.ILogger logger, string messageFormat, params object?[] args);
public static IDisposable? BeginScope (this Microsoft.Extensions.Logging.ILogger logger, string messageFormat, params object?[] args);
static member BeginScope : Microsoft.Extensions.Logging.ILogger * string * obj[] -> IDisposable
<Extension()>
Public Function BeginScope (logger As ILogger, messageFormat As String, ParamArray args As Object()) As IDisposable

Parametry

logger
ILogger

Vytvoření ILogger oboru v.

messageFormat
String

Formátovací řetězec zprávy protokolu ve formátu šablony zprávy Příklad: Uživatel {User} přihlášený z {Address}

args
Object[]

Pole objektu, které obsahuje objekty k formátování. Pole nemusí obsahovat žádný objekt.

Návraty

IDisposable

Jednorázový objekt oboru. Může mít hodnotu null.

Příklady

using(logger.BeginScope("Processing request from {Address}", address)) { }

Platí pro