ObjectPool<T> Třída

Definice

Fond objektů.A pool of objects.

generic <typename T>
 where T : classpublic ref class ObjectPool abstract
public abstract class ObjectPool<T> where T : class
type ObjectPool<'T (requires 'T : null)> = class
Public MustInherit Class ObjectPool(Of T)

Parametry typu

T

Typ objektů, které mají být ve fondu.The type of objects to pool.

Dědičnost
ObjectPool<T>
Odvozené

Konstruktory

ObjectPool<T>()

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
Get()

Získá objekt z fondu, pokud je k dispozici, jinak ho vytvoří.Gets an object from the pool if one is available, otherwise creates one.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Return(T)

Vrátí objekt do fondu.Return an object to the pool.

ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro