StringTokenizer Konstruktory

Definice

Přetížení

StringTokenizer(StringSegment, Char[])

Inicializuje novou instanci StringTokenizer .Initializes a new instance of StringTokenizer.

StringTokenizer(String, Char[])

Inicializuje novou instanci StringTokenizer .Initializes a new instance of StringTokenizer.

StringTokenizer(StringSegment, Char[])

Inicializuje novou instanci StringTokenizer .Initializes a new instance of StringTokenizer.

public:
 StringTokenizer(Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment value, cli::array <char> ^ separators);
public StringTokenizer (Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment value, char[] separators);
new Microsoft.Extensions.Primitives.StringTokenizer : Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment * char[] -> Microsoft.Extensions.Primitives.StringTokenizer
Public Sub New (value As StringSegment, separators As Char())

Parametry

value
StringSegment

StringSegmentDo tokenizovat.The StringSegment to tokenize.

separators
Char[]

Znaky, které mají být tokenizovaty.The characters to tokenize by.

Platí pro

StringTokenizer(String, Char[])

Inicializuje novou instanci StringTokenizer .Initializes a new instance of StringTokenizer.

public:
 StringTokenizer(System::String ^ value, cli::array <char> ^ separators);
public StringTokenizer (string value, char[] separators);
new Microsoft.Extensions.Primitives.StringTokenizer : string * char[] -> Microsoft.Extensions.Primitives.StringTokenizer
Public Sub New (value As String, separators As Char())

Parametry

value
String

StringDo tokenizovat.The String to tokenize.

separators
Char[]

Znaky, které mají být tokenizovaty.The characters to tokenize by.

Platí pro