GlobalObject.originalSyntaxErrorField Pole

Definice

Ukládá odkaz na ErrorConstructor objekt.Stores a reference to an ErrorConstructor object. Objekt je inicializován jako SyntaxError .The object is initialized as a SyntaxError.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected: Microsoft::JScript::ErrorConstructor ^ originalSyntaxErrorField;
protected Microsoft.JScript.ErrorConstructor originalSyntaxErrorField;
val mutable originalSyntaxErrorField : Microsoft.JScript.ErrorConstructor
Protected originalSyntaxErrorField As ErrorConstructor 

Hodnota pole

ErrorConstructor

Platí pro