LenientDatePrototype.constructor Pole

Definice

Ukládá odkaz na DateConstructor objekt.Stores a reference to a DateConstructor object.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public: System::Object ^ constructor;
public object constructor;
val mutable constructor : obj
Public constructor As Object 

Hodnota pole

Object

Platí pro

Viz také