NotRecommended(String) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci NotRecommended třídy Attribute.Initializes a new instance of the NotRecommended attribute class.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 NotRecommended(System::String ^ message);
public NotRecommended (string message);
new Microsoft.JScript.NotRecommended : string -> Microsoft.JScript.NotRecommended
Public Sub New (message As String)

Parametry

message
String

Název metody nebo pole, které se nedoporučuje.The name of the method or field that is not recommended.

Platí pro