StackFrame.GetMember(String, BindingFlags) Metoda

Definice

Načte pole MemberInfo objektů, které odpovídají všem členům, které odpovídají zadanému názvu.Retrieves an array of MemberInfo objects that correspond to all members that match a specified name.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 override cli::array <System::Reflection::MemberInfo ^> ^ GetMember(System::String ^ name, System::Reflection::BindingFlags bindingAttr);
public override System.Reflection.MemberInfo[] GetMember (string name, System.Reflection.BindingFlags bindingAttr);
override this.GetMember : string * System.Reflection.BindingFlags -> System.Reflection.MemberInfo[]
Public Overrides Function GetMember (name As String, bindingAttr As BindingFlags) As MemberInfo()

Parametry

name
String

Název člena, který se má vyhledat.The member name to search for.

bindingAttr
BindingFlags

Bitová kombinace hodnot výčtu, která určuje, jak je hledání členů provedeno pomocí reflexe.A bitwise combination of the enumeration values that specifies how the search for members is conducted by reflection.

Návraty

MemberInfo[]

Pole objektů, které se shodují s name argumentem.An array of objects that match the name argument.

Platí pro

Viz také