ControlNameAlreadyExistsException Třída

Definice

Výjimka, která je vyvolána při pokusu o přidání ovládacího prvku do systém Microsoft Office excelový sešit nebo systém Microsoft Office dokumentu aplikace Word v době běhu, ale název, který byl zadán pro nový ovládací prvek, již v sešitu nebo dokumentu existuje.

[System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode]
[System.Serializable]
public sealed class ControlNameAlreadyExistsException : Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.RuntimeException
Dědičnost
ControlNameAlreadyExistsException
Atributy

Poznámky

Pomocí nástrojů pro vývoj pro Office v sadě Visual Studio můžete přidat ovládací prvky do sešitů aplikace Excel a wordových dokumentů v době běhu. Další informace najdete v tématu Přidání ovládacích prvků do dokumentů Office v době běhu.

Konstruktory

ControlNameAlreadyExistsException()
ControlNameAlreadyExistsException(Exception)
ControlNameAlreadyExistsException(String)
ControlNameAlreadyExistsException(String, Exception)
ControlNameAlreadyExistsException(String, String)
ControlNameAlreadyExistsException(String, String, Exception)

Platí pro