Chart.DefaultDataSourceUpdateMode Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví výchozí hodnotu DataSourceUpdateMode .Gets or sets the default DataSourceUpdateMode.

public System.Windows.Forms.DataSourceUpdateMode DefaultDataSourceUpdateMode { get; set; }

Hodnota vlastnosti

DataSourceUpdateMode

Jedna z DataSourceUpdateMode hodnot.One of the DataSourceUpdateMode values. Výchozí formát je Never.The default is Never.

Poznámky

Tato vlastnost se používá v případech, kdy Binding je do DataSourceUpdateMode kolekce přidána bez zadané hodnoty DataBindings .This property is used in cases where a Binding without a DataSourceUpdateMode value specified is added to the DataBindings collection.

Platí pro