ControlCollection.Count Vlastnost

Definice

Získá počet ovládacích prvků v ControlCollection .

public int Count { get; }

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet ovládacích prvků v ControlCollection .

Platí pro