CheckBox.Application Vlastnost

Definice

Získá Application objekt, který představuje tvůrce CheckBox .

public Microsoft.Office.Interop.Excel.Application Application { get; }

Hodnota vlastnosti

Application

ApplicationObjekt, který představuje tvůrce CheckBox .

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Application . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Application vlastnost.

Platí pro