CheckBox.Placement Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví objekt, který určuje způsob, jakým CheckBox je připojen k buňkám pod ním.

public object Placement { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Object

Jedna z následujících XlPlacement hodnot:

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Placement . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Placement vlastnost.

Platí pro