CheckBox.Right Vlastnost

Definice

Získá vzdálenost v bodech mezi pravým okrajem CheckBox a levým okrajem listu.

public double Right { get; }

Hodnota vlastnosti

Double

Vzdálenost v bodech mezi pravým okrajem CheckBox a levým okrajem listu.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Right . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Right vlastnost.

Poznámky

Hodnota Right vlastnosti je rovna součtu Left hodnoty vlastnosti a Width hodnoty vlastnosti.

Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.CheckBox.RightVlastnost používá body, zatímco System.Windows.Forms.Control.Right vlastnost používá pixely.

Pokud hodnotu nastavíte na záporné číslo nebo číslo vyšší než 12288, nevyvolá se výjimka, ale ovládací prvek se nastaví na hodnotu v rozmezí 0 až 12288.

Platí pro