CheckBox.SourceName Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název zdroje odkazu pro CheckBox .

public string SourceName { get; set; }

Hodnota vlastnosti

String

Název zdroje odkazu pro CheckBox .

Platí pro