CheckBox.ZOrder Vlastnost

Definice

Získá pozici pořadí vykreslování v CheckBox .

public int ZOrder { get; }

Hodnota vlastnosti

Int32

Pozice pořadí vykreslování CheckBox .

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.ZOrder . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní ZOrder vlastnost.

Poznámky

Pořadí vykreslování je určeno OLEObjects kolekcí.

V jakékoli kolekci objektů je objekt na zadní straně pořadí vykreslování kolekce(1) a objekt na začátku pořadí vykreslování je kolekce(kolekce. Count ).

Platí pro