ListView.Activate Metoda

Definice

Aktivuje ListView .Activates the ListView.

public object Activate ();

Návraty

Object

truePokud ListView je aktivována, v opačném případě false .true if the ListView is activated; otherwise, false.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak použít tuto metodu, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Activate .For a code example that demonstrates how to use this method, see Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Activate. Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Activate metodu.All controls in the Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls namespace have a functionally equivalent Activate method.

Platí pro