ListView.Application Vlastnost

Definice

Získá Application objekt, který představuje tvůrce ListView .Gets an Application object that represents the creator of the ListView.

public Microsoft.Office.Interop.Excel.Application Application { get; }

Hodnota vlastnosti

Application

ApplicationObjekt, který představuje tvůrce ListView .An Application object that represents the creator of the ListView.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Application .For a code example that demonstrates how to use this property, see Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Application. Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Application vlastnost.All controls in the Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls namespace have a functionally equivalent Application property.

Platí pro