ListView.Placement Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví objekt, který určuje způsob, jakým ListView je připojen k buňkám pod ním.Gets or sets an object that indicates the way the ListView is attached to the cells below it.

public object Placement { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Object

Jedna z následujících XlPlacement hodnot:One of the following XlPlacement values:

  • xlFreeFloating.

  • xlMove.
  • xlMove.

  • xlMoveAndSize.
  • xlMoveAndSize.
  • Příklady

    Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Placement .For a code example that demonstrates how to use this property, see Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Placement. Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Placement vlastnost.All controls in the Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls namespace have a functionally equivalent Placement property.

    Platí pro