ListObject.ListColumns Vlastnost

Definice

Získá ListColumns kolekci, která představuje všechny sloupce v ListObject ovládacím prvku.

public Microsoft.Office.Interop.Excel.ListColumns ListColumns { get; }

Hodnota vlastnosti

ListColumns

ListColumnsKolekce, která představuje všechny sloupce v ListObject ovládacím prvku.

Příklady

Následující příklad kódu vytvoří ListObject , získá kolekci sloupců a poté zobrazí zprávu s informacemi o tom, kolik sloupců ListObject obsahuje.

Tento příklad je pro přizpůsobení na úrovni dokumentu.

private void ListObject_ListColumns()
{
  Microsoft.Office.Tools.Excel.ListObject list1 = 
    this.Controls.AddListObject(
    this.Range["A1", "C4"], "list1");

  Excel.ListColumns list1Columns = list1.ListColumns;
  MessageBox.Show("The list object contains " + 
    list1Columns.Count.ToString() + " columns.");
}
Private Sub ListObject_ListColumns()
  Dim List1 As Microsoft.Office.Tools.Excel.ListObject = _
    Me.Controls.AddListObject(Me.Range("A1", "C4"), "List1")

  Dim List1Columns As Excel.ListColumns = List1.ListColumns
  MessageBox.Show("The list object contains " & _
    List1Columns.Count.ToString() & " columns.")
End Sub

Poznámky

Chcete-li odstranit všechny položky z této kolekce, nepoužívejte Delete metodu této položky. Použijte Delete metodu rozsahu položky k odstranění položky, například ListColumns.Item(1).Range.Delete() . Všimněte si, že nemůžete odstranit sloupce ListObject ovládacího prvku, který je svázán se zdrojem dat.

Platí pro