Worksheet.EnableFormatConditionsCalculation Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která určuje, jestli se podmíněné formáty budou objevovat automaticky.

public bool EnableFormatConditionsCalculation { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Boolean

truedojde-li k vyhodnocení podmíněného formátu automaticky; v opačném případě false . Výchozí formát je true.

Poznámky

Pokud EnableFormatConditionsCalculation je vlastnost nastavena na hodnotu false , existující podmíněné formáty nebudou znovu vyhodnoceny. Veškeré dříve použité podmíněné formátování bude i nadále viditelné, ale nebude Aktualizováno jako hodnoty buněk nebo se změní rozsahy AppliesTo.

Nastavte tuto vlastnost na, chcete- true li zcela nakonfigurovat pravidlo před jeho vyhodnocením. Výsledkem může být zvýšení výkonu, pokud je rozsah, ve kterém je podmínka použita, velký.

Platí pro