XmlMappedRange.Font Vlastnost

Definice

Získá Font , který představuje písmo XmlMappedRange ovládacího prvku.Gets a Font that represents the font of the XmlMappedRange control.

public Microsoft.Office.Interop.Excel.Font Font { get; }

Hodnota vlastnosti

Font

Font, Který představuje písmo XmlMappedRange ovládacího prvku.A Font that represents the font of the XmlMappedRange control.

Příklady

Následující příklad kódu používá Font vlastnost k zobrazení aktuálního písma pro XmlMappedRange .The following code example uses the Font property to display the current font for an XmlMappedRange. Tento příklad kódu předpokládá, že aktuální list obsahuje XmlMappedRange název CustomerLastNameCell .This code example assumes that the current worksheet contains an XmlMappedRange named CustomerLastNameCell.

private void DisplayFontName()
{
  MessageBox.Show("The current font for the XmlMappedRange named " +
    "CustomerLastNameCell is: " + this.CustomerLastNameCell.Font.Name);
}
Private Sub DisplayFontName()
  MsgBox("The current font for the XmlMappedRange named " & _
    "CustomerLastNameCell is: " & Me.CustomerLastNameCell.Font.Name)
End Sub

Platí pro