ActionClickEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje Click událost Action .

public delegate void ActionClickEventHandler(object sender, ActionEventArgs e);

Parametry

sender
Object

Zdroj události

e
ActionEventArgs

Obsahující ActionEventArgs data události.

Poznámky

Při vytváření ActionClickEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.

Platí pro