ActionEventArgs Rozhraní

Definice

Poskytuje data pro Click události a BeforeCaptionShow . Tento typ nebo člen je určený jenom pro projekty pro Microsoft Office 2007. V systému Office 2010 již nejsou inteligentní značky používány.

[System.Runtime.InteropServices.Guid("808a425d-426b-4e27-a691-6371def23812")]
public interface ActionEventArgs
Atributy

Vlastnosti

Properties

Získá všechny vlastnosti, které byly implementovány pro inteligentní značku. Tento typ nebo člen je určený jenom pro projekty pro Microsoft Office 2007. V Office 2010 už se inteligentní značky nepoužívají..

Range

Získá rozsah obsahující text, který byl rozpoznán jako inteligentní značka. Tento typ nebo člen je určený jenom pro projekty pro Microsoft Office 2007. V Office 2010 už se inteligentní značky nepoužívají..

Text

Získá text, který byl rozpoznán jako inteligentní značka. Tento typ nebo člen je určený jenom pro projekty pro Microsoft Office 2007. V Office 2010 už se inteligentní značky nepoužívají..

Platí pro