ContentControl.DateDisplayFormat Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec, který určuje formát dat zobrazených v prvku ContentControl , který představuje výběr data.Gets or sets a string that specifies the format of dates that are displayed in a ContentControl that represents a date picker.

public string DateDisplayFormat { get; set; }

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který určuje formát, ve kterém se ContentControl zobrazí data.A string that specifies the format in which the ContentControl displays dates.

Výjimky

TypeVlastnost nemá hodnotu Microsoft. Office. Interop. Word. WdContentControlType. wdContentControlDate.The Type property does not have the value Microsoft.Office.Interop.Word.WdContentControlType.wdContentControlDate.

Poznámky

Tuto vlastnost lze použít pouze v případě, že ContentControl představuje ovládací prvek pro výběr data.This property can be used only if the ContentControl represents a date picker.

Výchozí formát data je nastavení formátu zadané v systém Microsoft Office Word, které obvykle závisí na nastavení národního prostředí operačního systému.The default date format is the format setting specified in Microsoft Office Word, which usually depends on the locale setting of the operating system. Například výchozí formát kalendářních dat pro národní prostředí English (USA) je mm/dd/yyyy .For example, the default format of dates for the locale English (United States) is mm/dd/yyyy.

Platí pro