ContentControlBase.Entering Událost

Definice

Vyvolá se v případě, že uživatel klikne v ovládacím prvku obsahu nebo když je kurzor přesunut do ovládacího prvku obsahu programově.

event Microsoft.Office.Tools.Word.ContentControlEnteringEventHandler Entering;

Event Type

ContentControlEnteringEventHandler

Poznámky

Pokud je ovládací prvek obsahu vnořen v jiném ovládacím prvku obsahu, Entering událost je vyvolána pouze pro vnořený ovládací prvek, nikoli pro nadřazený ovládací prvek. Například pokud uživatel klikne na PlainTextContentControl , který je vnořen v GroupContentControl , je tato událost vyvolána pouze pro; tato událost není PlainTextContentControl vyvolána pro GroupContentControl .

Platí pro