ContentControlEnteringEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje Entering událost ContentControlBase .

public delegate void ContentControlEnteringEventHandler(object sender, ContentControlEnteringEventArgs e);

Parametry

sender
Object

Zdroj události

Poznámky

Při vytváření ContentControlEnteringEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.

Platí pro