DateTimePicker.Select Metoda

Definice

Vybere DateTimePicker .

public void Select ();

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button.Select() . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Word.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Select vlastnost.

Platí pro