VScrollBar.Bottom Vlastnost

Definice

Získá vzdálenost v bodech mezi spodním okrajem VScrollBar a horním okrajem dokumentu.

public float Bottom { get; }

Hodnota vlastnosti

Single

Vzdálenost v bodech mezi spodním okrajem VScrollBar a horním okrajem dokumentu.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button.Bottom . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Word.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Bottom vlastnost.

Poznámky

Hodnota této vlastnosti se rovná součtu hodnoty Top vlastnosti a Height hodnoty vlastnosti.

Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.VScrollBar.BottomVlastnost používá body, zatímco System.Windows.Forms.Control.Bottom vlastnost používá pixely.

Platí pro