VScrollBar.Delete Metoda

Definice

Odstraní dynamicky vytvořený VScrollBar z dokumentu a odebere ho z ControlCollection .

public void Delete ();

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak použít tuto metodu, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button.Delete . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Word.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Delete metodu.

Poznámky

Tato metoda by měla být použita pouze s objektem VScrollBar , který je vytvořen programově v době běhu. Výjimka je vyvolána, pokud zavoláte tuto metodu na VScrollBar , která je přidána k dokumentu v době návrhu.

Platí pro