VScrollBar.InlineShape Vlastnost

Definice

Načte základní InlineShape z VScrollBar .

public Microsoft.Office.Interop.Word.InlineShape InlineShape { get; }

Hodnota vlastnosti

InlineShape

Podkladová InlineShape část VScrollBar .

Poznámky

InlineShapeVlastnost umožňuje získat přesnou pozici ovládacího prvku v dokumentu.

Pokud styl zalamování ovládacího prvku není nastaven na hodnotu v řádku s textem, vlastnost se InlineShape vrátí null .

Platí pro