VScrollBar.Left Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví vzdálenost v bodech mezi levým okrajem VScrollBar a levým okrajem dokumentu.

public float Left { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Single

Vzdálenost v bodech mezi levým okrajem VScrollBar a levým okrajem dokumentu.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.Button.Left . Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Word.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Left vlastnost.

Poznámky

Microsoft.Office.Tools.Word.Controls.VScrollBar.LeftVlastnost používá body, zatímco System.Windows.Forms.Control.Left vlastnost používá pixely.

Můžete použít jenom Left vlastnost VScrollBar ovládacího prvku, který není v řádku s textem. Další informace najdete v tématu Přidání ovládacích prvků do dokumentů Office v době běhu.

Platí pro