VScrollBar.Shape Vlastnost

Definice

Načte základní Shape z VScrollBar .

public Microsoft.Office.Interop.Word.Shape Shape { get; }

Hodnota vlastnosti

Shape

Podkladová Shape část VScrollBar .

Poznámky

ShapeVlastnost umožňuje získat přesnou pozici ovládacího prvku v dokumentu.

Pokud je styl zalamování ovládacího prvku nastaven na hodnotu v řádku s textem, Shape vlastnost se vrátí null .

Platí pro