ControlSite Rozhraní

Definice

Představuje propojený nebo vložený ovládací prvek v dokumentu.

[System.Runtime.InteropServices.Guid("24D873D9-33D6-4CB9-8219-04F431C6D456")]
public interface ControlSite : IDisposable
Atributy
Implementuje

Poznámky

A ControlSite se vrátí při použití AddControl metody k přidání ovládacího prvku do dokumentu. Další informace najdete v tématu Přidání ovládacích prvků do dokumentů Office v době běhu.

Poznámka

Toto rozhraní je implementováno modulem Visual Studio Tools for Office Runtime. Rozhraní není určeno k implementaci do vašeho kódu. Další informace najdete v tématu Visual Studio Tools for Office Runtime přehled.

Vlastnosti

AltHTML
Automation
Height

Získá nebo nastaví výšku v bodech ControlSite .

InlineShape

Načte základní InlineShape z ControlSite .

Left

Získá nebo nastaví vzdálenost v bodech od levého okraje ControlSite k levému okraji dokumentu.

Name

Získá nebo nastaví název ControlSite .

Shape

Načte základní Shape z ControlSite .

Top

Získá nebo nastaví vzdálenost v bodech od horního okraje ControlSite dokumentu k horní části dokumentu.

Width

Získá nebo nastaví šířku v bodech ControlSite .

Metody

Activate()

Aktivuje ControlSite .

Copy()

Zkopíruje ControlSite do schránky.

Cut()

Vyjme ControlSite do schránky.

Delete()

Odstraní ControlSite .

Select()

Vybere ControlSite .

Platí pro