DocumentBase.ApplyDocumentTheme(String) Metoda

Definice

Použije motiv dokumentu v dokumentu.Applies a document theme to a document.

public void ApplyDocumentTheme (string fileName);

Parametry

fileName
String

Úplná cesta k použitému motivuThe full path of the theme to apply.

Příklady

Následující příklad kódu přepne motiv dokumentu na motiv slévárenský.The following code example switches the document theme to the Foundry theme. Chcete-li použít tento příklad, spusťte jej z ThisDocument třídy v projektu na úrovni dokumentu.To use this example, run it from the ThisDocument class in a document-level project.

private void SwitchToFoundryTheme()
{
  this.ApplyDocumentTheme(@"C:\Program Files\Microsoft Office\" + 
           @"Document Themes 12\Foundry.thmx");
}
Private Sub SwitchToFoundryTheme()
  Me.ApplyDocumentTheme("C:\Program Files\Microsoft Office\" + _
             "Document Themes 12\Foundry.thmx")
End Sub

Platí pro